menu

Izbornik

Letačke operacije

Letačke operacije mogu biti:

 • komercijalni zračni prijevoz (prijevoz putnika, robe i pošte za naplatu ili drugu vrstu naknade),
 • specijalizirane operacije (radovi iz zraka),
 • nekomercijalne operacije složenim zrakoplovom na motorni pogon,
 • nekomercijalne operacije zrakoplovom koji nije složeni zrakoplov na motorni pogon,
 • operacije bespilotnim zrakoplovom

Letačke operacije se mogu izvoditi:

 • zrakoplovom kojeg je certificirala Agencija Europske unije za sigurnost zračnog prometa (EASA) ili je njegov projekt tipa validirala na temelju certifikacije provedene u zemlji projektiranja (tzv. EASA zrakoplov),
 • zrakoplovom iz Priloga I Uredbe (EU) br. 2018/1139 za kojeg je izdana Svjedodžba o plovidbenosti u skladu sa Čikaškom konvencijom ili Dopuštenje za letenje (tzv. Aneks I zrakoplov),
 • bespilotnim zrakoplovom koji nije EASA zrakoplov u skladu s Pravilnikom o sustavima bespilotnih zrakoplova i Pravilnikom o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EZ) br. 216/2008.

Složeni zrakoplov na motorni pogon je:

(a) avion:

 • s certificiranom najvišom dopuštenom masom pri uzlijetanju većom od 5 700 kg, ili
 • certificiran za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devetnaest, ili
 • certificiran za let s najmanjom dopuštenom posadom, koja se sastoji od najmanje dva pilota, ili
 • opremljen jednim ili više turbomlaznih motora ili više elisnomlaznih motora

(b) helikopter certificiran:

 • za najvišu dopuštenu masu pri uzlijetanju veću od 3 175 kg, ili
 • za konfiguraciju najvećeg dopuštenog broja putničkih sjedala, koji je veći od devet, ili
 • za let s najmanjom dopuštenom posadom koja se sastoji od najmanje dva pilota

(c) zrakoplov s nagibnim rotorom.

Na sve letačke operacije u Republici Hrvatskoj primjenjive su odredbe Zakona o zračnom prometu, Uredbe (EU) br. 923/2012 (SERA) i Pravilnika o letenju zrakoplova.