menu

Izbornik

Nekomercijalne operacije kompleksnim zrakoplovom na motorni pogon

Nekomercijalne operacije s EASA složnim zrakoplovom na motorni pogon moraju se izvoditi temeljem valjane Izjave, u skladu s primjenjivim odredbama Uredbe (EU) br. 965/2012.

Nekomercijalne operacije složenim zrakoplovom na motorni pogon operator Aneks I zrakoplova smije izvoditi temeljem valjane Svjedodžbe operatora zrakoplova, u skladu s primjenjivim odredbama Pravilnika o zahtjevima za izvođenje operacija zrakoplovima i o organizacijskim zahtjevima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova.