Objava: CCAA, 29.10.2020.

NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: Specijalist za međunarodne poslove - pripravnik

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je pravna osoba, koja na temelju javne ovlasti obavlja poslove određene Zakonom o zračnom prometu, kao djelatnost od interesa za Republiku Hrvatsku te obavlja i druge poslove u skladu s propisima donesenim na temelju Zakona o zračnom prometu. Ona predstavlja stručnu organizaciju koja sukladno brzom tehničko-tehnološkom razvoju u području civilnog zrakoplovstva omogućava praćenje i provođenje međunarodnih standarda nužnih za ispunjenje obaveza Republike Hrvatske u području sigurnosti i zaštite civilnog zračnog prometa. 

Polazeći od činjenice da uspjeh svakog poslovnog subjekta ovisi o njegovim radnicima, ovim putem raspisujemo JAVNI NATJEČAJ za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

Specijalist za međunarodne poslove - pripravnik, Odjel zrakoplovnog prava i međunarodnih poslova, 1 izvršitelj, m/ž 

Detaljnije o natječaju možete pročitati ovdje

Objava: CCAA, 29.10.2020.

Objavljeni pravilnici o utvrđivanju visine naknada za rad HACZ i vremenu otvorenosti aerodroma

U Narodnim novinama 118/20 objavljen je Pravilnik o utvrđivanju visine naknada za rad Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvoPravilnik stupa na snagu 1.1.2021.

Također, U Narodnim novinama 118/20 objavljen je Pravilnik o vremenu otvorenosti aerodroma. Pravilnik stupa na snagu 29.10.2020., a primjenjuje se do 27.03.2021.

Objava: CCAA, 29.10.2020.

NAJAVA: Poziv za sudjelovanje na radionici "Primjena europskog propisa koji uređuje operacije sustavima bespilotnih zrakoplova"

U subotu, 21. studenoga 2020. godine Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo održati će radionicu za operatore i udaljene pilote sustava bespilotnih zrakoplova. Tema radionice je primjena europskog propisa koji uređuje operacije sustavima bespilotnih zrakoplova. Radionica će započeti u 10.00 sati po lokalnom vremenu.

Radionici mogu pristupiti svi zainteresirani putem poveznice koja se nalazi na slijedećoj mrežnoj lokaciji:

https://www.ccaa.hr/europski-propis-za-uas-operacije-14114

Kako bi radionica bila učinkovita pozivamo sudionike da:

- prethodno pogledaju predviđenu prezentaciju za radionicu i druge materijale koji se nalaze na istoj mrežnoj lokaciji,

- pošalju pitanja najkasnije do utorka 17. studenoga 2020. godine na adresu elektroničke pošte uas@ccaa.hr, a u „Predmet“ elektroničke pošte upišu: „Pitanja za UAS radionicu“,

- po uključenju u radionicu isključe mikrofone i kamere na svojim računalima i prijenosnim telefonima,

- svoja pitanja i komentare koje nisu dostavili prije radionice, dostave putem funkcije „Chat“ u programu Microsoft Teams.

Sva zaprimljena pitanja će se u za to određenim periodima prikazivati i na njih će biti odgovarano tijekom radionice. Radi očekivanog velikog broja sudionika i mrežnog načina komunikacije, otvorena diskusija neće biti omogućena.

POVEZNICE:

Poziv i raspored radionice
Prezentacija za radionicu“ 
Click here to join the meeting

Objava: CCAA, 19.10.2020.

Uputa za instruktore pilota zrakoplova


Svrha ove upute je standardizacija organizacija za osposobljavanje (ATO/DTO) te instruktora prilikom provođenja osposobljavanja pilota za stjecanje dozvole i/ili ovlaštenja za klasu ili tip.

Prije svega, riječ je o uputama za provjeru i ispunjavanje knjižice letenja pilota te ispunjavanje lista provjere prije pristupanja pilota ispitnom letu (SKILL TEST), izuzev IR ovlaštenja.


DOKUMENT:


Objava: CCAA, 09.10.2020.

Otvoreno savjetovanje za Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 2018/1139

Na portalu e-Savjetovanja otvoreno je savjetovanje za Pravilnik o uvjetima i načinu upotrebe aviona i helikoptera na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) br. 2018/1139.

https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14942

 

Ovim Pravilnikom propisuju se detaljna pravila za:

a) obavljanje nekomercijalnih letačkih operacija i komercijalnih letačkih operacija radova iz zraka,

b) izjavu operatora koji obavljaju komercijalne letačke operacije radova iz zraka i nekomercijalne letačke operacije složenim zrakoplovima na motorni pogon i

c) osposobljavanje, provođenje ispita, stjecanje nacionalnih dozvola i ovlaštenja pilota. 

 

Pravilnik se ne primjenjuje na:

a) sportsko rekreativne zrakoplove i

b) zrakoplove kada obavljaju vojne, carinske ili policijske aktivnosti, traganje i spašavanje, gašenje požara, nadzor granice i obalne straže ili slične aktivnosti koje se poduzimaju u javnom interesu.

 

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare. Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 7.11.2020.

Objava: CCAA, 29.09.2020.

Virtualna radionica "KVALITETA IZVJEŠĆIVANJA O DOGAĐAJIMA POVEZANIM SA SIGURNOŠĆU"

S ciljem podizanja razine kvalitete sustava izvješćivanja o događajima povezanim sa sigurnošću, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo u suradnji s Agencijom za istraživanje nesreća u zračnom, pomorskom i željezničkom prometu organizira virtualnu radionicu na temu „Kvaliteta izvješćivanja o događajima povezanim sa sigurnošću“ .
Radionica je prvenstveno namijenjena organizacijama sa zrelijim sustavom upravljanja sigurnošću i učestalijom stopom izvješćivanja putem ECCAIRS sustava.
Virtualna radionica održat će se u srijedu, 30. rujna 2020. godine, s početkom u 13.00 sati.

Objava: CCAA, 25.09.2020.

Stupanje na snagu Uredbe (EU) br. 1321/2014, izmijenjene i dopunjene Uredbama (EU) 2019/1383 i (EU) 2020/270.

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo je u svrhu omogućavanja neometanog nastavka aktivnosti u vrijeme epidemije COVID-19 izdala izuzeće sukladno članku 71(1) Uredbe (EU) br. 2018/1139 kojim se početak primjene Uredbe (EU) 2019/1383 i Uredbe (EU) 2020/270 odgodio do 24.09.2020.

Stupanjem na snagu Uredbe (EU) br. 1321/2014, izmijenjene i dopunjene Uredbama (EU) 2019/1383 i (EU) 2020/270 osobe i organizacije uključene u kontinuiranu plovidbenost zrakoplova i komponenti moraju osigurati primjenu Uredbe s krajnjim rokom usklađivanja do 24.09.2021.

Za kategoriju zrakoplova obuhvaćene Dijelom ML, stupanjem na snagu Uredbe HACZ više ne odobrava programe održavanja, već to čini vlasnik zrakoplova, CAMO ili CAO odobrene organizacije. Postojeći programi održavanja vrijede do slijedeće godišnje evaluacije programa kada se moraju uskladiti sa navedenom Uredbom.

Kako bi se vlasnicima zrakoplova olakšala izrada programa održavanja prema novom propisu, HACZ je izradila predložak POZ-a koji je kombinacija postojećih programa i novih zahtjeva, te Upute s referencama na propis. Također izrađen je i predložak EASA AMP kao Word dokument. Vlasnik/CAMO/CAO može izraditi i svoju verziju programa održavanja prema odredbi ML.A.302. (c)

Zbog stupanja na snagu Dijela-ML iz Uredbe (EU) br. 2019/1383, HACZ je izdala izmjene Zrakoplovnih naredbi o sigurnosti: ASO-2018-001; ASO-2018-002; ASO-2018-003; ASO-2019-003; više nisu primjenjivi na zrakoplove definirane u članku ML.1 te Uredbe, ali se mogu koristiti kao smjernice pri izradi programa održavanja.

Objava: CCAA, 19.09.2020.

Predstavljen Nacrt prijedloga Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.

I u ovim izvanrednim okolnostima uz pridržavanje epidemioloških mjera u organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo predstavljen je Nacrt prijedloga Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139.

Podsjećamo, Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i objavila nacrt Pravilnika o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EU) 2018/1139 na portalu e-Savjetovanja.

 https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=14503

 Glavni razlog izrade novog Pravilnika jest propisivanje, u skladu sa trendovima u području generalne avijacije, uvjeta za gradnju, obnovu, održavanje i kontinuiranu plovidbenost posebno reguliranih zrakoplova, povijesnih zrakoplova, istraživačkih, eksperimentalnih i znanstvenih zrakoplova, amaterski građenih zrakoplova, bivših vojnih zrakoplova, mikrolakih zrakoplova, žiroplana i replika povijesnih ili bivših vojnih zrakoplova, na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139 Europskog parlamenta i Vijeća od 4. srpnja 2018. o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa.

Pravilnikom se uvode skupine posebno reguliranih zrakoplova za koje su znatno umanjeni zahtjevi za plovidbenost.

Proširuje se područje primjene obzirom na moguće izuzeće u skladu s točkom 8. članka 2. Uredbe (EU) 2018/1139.

Uvode se olakšice u skladu s Part-M Light.

Ovim putem vas pozivamo da nam putem portala e-Savjetovanje dostavite svoje komentare, gdje nacrt pravilnika možete pronaći pod nazivom „Savjetovanje o Pravilniku o gradnji, obnovi, održavanju i kontinuiranoj plovidbenosti zrakoplova na koje se ne primjenjuje Uredba (EU) 2018/1139“.

 Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je do 30. rujna 2020.

Objava: CCAA, 17.09.2020.

Uputa za ispitivače pilota u vezi provođenja provjera za PBN privilegiju

Svrha Upute je definiranje minimalnih zahtjeva kojih se ispitivači moraju pridržavati prilikom provedbe provjere za stjecanje PBN privilegije sukladno Uredbi Komisije (EU) 2016/539
od 6. travnja 2016. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1178/2011 u pogledu osposobljavanja, ispitivanja i periodičnog provjeravanja pilota za navigaciju temeljenu na performansama (SL L 91).


Objava: CCAA, 14.09.2020.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama u kolovozu 2020.

Prema neslužbenim statističkim podacima Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, broj prevezenih putnika u kolovozu 2020. godine bio je za 70 % manji nego u istom mjesecu prošle godine.

Najveći pad prometa putnika zabilježila je ZL Rijeka s 79% manjim brojem prevezenih putnika u odnosu na kolovoz prošle godine. Slijedi ZL Dubrovnik s padom prometa od 77%, te ZL Pula sa 76% manjim prometom.

Detaljnije o svemu možete pronaći na poveznici.

Objava: CCAA, 26.08.2020.

Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2020-006

Svrha ove Naredbe je omogućiti nesmetan nastavak aktivnosti imatelja dozvola, ovlaštenja i certifikata pilata zrakoplova koji nisu uključeni u operacije zrakoplova u organizaciji na koju se primjenjuje Dio-ORO Uredbe (EU) 965/12, kandidata za polaganje teorijskog i praktičnog ispita za stjecanje dozvole pilota  i zrakoplovno ­medicinskih ispitivača, u uvjetima kada im je radi objektivnih razloga uzrokovanih zaštitnim mjerama protiv širenja bolesti COVID-19 onemogućen pristup lokacijama, uređajima i organizacijama za osposobljavanje za stjecanje dozvola i ovlaštenja, kao i produljenja i obnavljanje valjanosti istih te produljenje roka za završetak osposobljavanja na radnom mjestu u svrhu stjecanja ovlaštenja za tip zrakoplova imateljima dozvola osoblja za održavanje zrakoplova.

DOKUMENT: 

Objava: CCAA, 20.01.2020.

Studija o trenutnoj razini zaštite prava putnika u zračnom prijevozu

Europska komisija objavila je Studiju o trenutnom nivou zaštite prava putnika u zračnom prijevozu i rezultate Eurobarometar upitnika o pravima putnika u Europskoj uniji. Oba dokumenta imaju za cilj dati uvid u najbitnije promjene i razvoj putničkih prava od 2013. godine, kada je predložena revizija još uvijek važeće Uredbe (EZ) 261/2004 o o utvrđivanju zajedničkih pravila u vezi s naknadom i pomoći putnicima u slučaju uskraćivanja ukrcaja i otkazivanja ili dugih kašnjenja.

Studija pokazuje kako je potreban dodatan rad na jasnijim pravilima te da je potreba za novim pravnim okvirom žurna s obzirom na povećan broj poremećaja u prometu i putničkih prigovora koji slijede. Iz navedenih razloga ova tema je jedan od prioriteta hrvatskog predsjedanja u području zrakoplovstva. Studija će tijekom slijedećih dana biti predstavljena Vijeću i predstavnicima svih zainteresiranih strana (udruge potrošača, zračnih prijevoznika, zračnih luka te nacionalna tijela nadležna za provedbu Uredbe (EZ) 261/2004).

Više o Studiji možete saznati ovdje:

https://ec.europa.eu/transport/themes/passengers/news/2020-01-13-air-passenger-rights-study_en

a dodatne dokumente možete pronaći ovdje:

https://ec.europa.eu/commfrontoffice/publicopinion/index.cfm/survey/getsurveydetail/instruments/special/surveyky/2200

Objava: CCAA, 16.01.2020.

Stavlja se izvan snage Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom

U Narodnim novinama 5/2020 objavljen je Pravilnik o stavljanju izvan snage Pravilnika o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom.

Ovim Pravilnikom stavlja se izvan snage Pravilnik o zahtjevima zajedničkih zrakoplovnih vlasti i upravnim postupcima koji se primjenjuju na komercijalni zračni prijevoz helikopterom (»Narodne novine«, broj 103/09 i 42/14).

Pravilnik stupa na snagu 24.1.2020.

Objava: CCAA, 14.01.2020.

HACZ pomaže udrugama civilnog zrakoplovstva

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo planira tijekom veljače 2020. raspisati natječaj za dodjelu sredstava u vezi primjene Provedbene Uredbe komisije (EU) br. 1079/2012 od 16. studenoga 2012. o utvrđivanju zahtjeva za razmak između govornih kanala za jedinstveno europsko nebo. Sredstva bi bila dodjeljena prvenstveno generalnoj avijaciji odnosno za potrebe sportsko rekreativnog zrakoplovstva.

Uredba se primjenjuje na svu radijsku opremu unutar frekvencijskog pojasa 117,975 - 137 MHz („frekvencijski pojas VHF”) za uslugu mobilne zrakoplovne radijske komunikacije, uključujući sustave, njihove sastavne dijelove i pripadajuće postupke.

Naime, u cilju povećanja sigurnosti civilnog zračnog prometa te razvoja i unaprjeđenja civilnog zrakoplovstva Vijeće Agencije je 5. rujna 2019. godine donijelo Pravilnik o dodjeli sredstava Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo. Ovim Pravilnikom utvrđuju se primatelji sredstava, mjerila, kriteriji i postupci koje provodi Agencija kada raspolažući svojim prihodovnim sredstvima, odobrava i dodjeljuje financijska i nefinancijska sredstva.

Prvenstveni cilj je pomoći udrugama sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, osnovanim temeljem Zakona o udrugama, a čije su aktivnosti usmjerene na sigurnost zračnog prometa unaprjeđenje i razvoj civilnog zrakoplovstva, humanitarne svrhe, traganje i spašavanje.

Objava: CCAA, 14.01.2020.

Statistički podaci o prometu na zračnim lukama u 2019.

Prema neslužbenim statističkim podacima* Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo o prometu na zračnim lukama u Republici Hrvatskoj, broj prevezenih putnika u 2019.godini bio je za 8,4 posto veći nego u 2018.

Najveći porast zabilježila je ZL Zadar s 33% većim brojem prevezenih putnika u odnosu na 2018.godinu. Slijedi ZL Dubrovnik s porastom od 14%, potom ZL Rijeka s 10%, Split s 5% povećanjem broja putnika dok je najmanji porast broja prevezenih putnika od 2,8% u odnosu na 2018. zabilježila ZL Zagreb.

Detaljnije o svemu možete pronaći na poveznici.

Objava: CCAA, 03.12.2019.

Zabranjeno korištenje bespilotnih zrakoplova u užem centru grada Zagreba

Obavještavamo operatere RPAS/UAS da je od 30.11.2019. do 07.01.2020. godine, u vremenu od 16:00 UTC (17:00 LT) – 01:00 UTC (02:00 LT) zabranjeno korištenje bespilotnih zrakoplova u užem centru grada Zagreba. Molimo operatere RPAS/UAS da zabranu uvaže prilikom predavanja zahtjeva za rezervacijom zračnog prostora jer isti neće biti odobreni.

Koordinate zone zabrane letenja bespilotnim zrakoplovima objavljene su putem NOTAM-a i grafički prikazane u vijestima AMC Portala.

Objava: CCAA, 02.12.2019.

Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

U Narodnim novinama br. 115/2019 objavljen je Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima.

Pravilnik stupa na snagu 5.12.2019.

Njegovim stupanjem na snagu prestaje važiti Pravilnik o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (»Narodne novine«, broj

Objava: CCAA, 02.12.2019.

HACZ dobila zahvalnicu Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore

U prigodi obilježavanja 10 godina od osnutka Agencije za civilno zrakoplovstvo Crne Gore, njezin direktor Dragan Đurović uručio je dana 02.12.2019. u Podgorici zahvalnicu Hrvatskoj agenciji za civilno zrakoplovstvo (HACZ) koju je primio zamjenik direktora HACZ Zlatko Širac.

Zahvalnica simbolizira višegodišnju uspješnu suradnju između dviju agencija započetu još u ožujku 2011. potpisivanjem Memoranduma o razumijevanju s kojim su dogovoreni zajednički ciljevi i područja bilateralne suradnje.

Objava: CCAA, 28.11.2019.

Održana konferencija povodom predstavljanja početka realizacije Twinning Light projekta u Sjevernoj Makedoniji

Dana 28.11.2019. u Skopju je održana konferencija na kojoj je predstavljen Twinning Light projekt financiran od strane EU pod nazivom "Support for participation in the ECAA – European Common Aviation Area". Za implementaciju spomenutog projekta kao nositelj zadužena je Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo i Agencija za civilno zrakoplovstvo Republike Sjeverne Makedonije kao "twinning" partner I korisnik projekta. Konferenciji su nazočili visoki dužnosnici EU, Republike Hrvatske i Sjeverne Makedonije, te predstavnici zrakoplovnih vlasti i zrakoplovne industrije.

PRIOPĆENJE u cjelosti možete pročitati OVDJE.

Objava: CCAA, 28.11.2019.

HACZ radionica "Koordinacija i suradnja subjekata zaštite civilnog zračnog prometa"

Dana 28.11.2019. u organizaciji Ureda za zaštitu zračnog prometa Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo održana je radionica "Koordinacija i suradnja subjekata zaštite civilnog zračnog prometa". Radionica je bila namjenjena osobama odgovornim za zaštitu u pojedinim subjektima/tijelima zaštite. Na radionici su sudjelovali predstavnici subjekata koji primjenjuju puni opseg mjera zaštite, MUP-a, SOA-e i Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Objava: CCAA, 26.11.2019.

Objavljen Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati poduzetnici koji obavljaju stručno osposobljavanje pilota sportsko-rekreativnih zrakoplova, balona i jedrilica.

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je 11. prosinca 2019. do 16.00 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu Marina.FekonjaDragan@ccaa.hr na priloženom obrascu.

Link na obrasce

Objava: CCAA, 21.11.2019.

Objavljena revidirana Naredba o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-001 Rev. 1 i novi ASO-2019-003

Revizijom Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2018-001 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo, uz već ranije obuhvaćene zrakoplovne klipne motore, definira prihvatljive postupke pregleda zrakoplovnih klipnih motora proizvođača BRP-Rotax serije 912 UL/ULS/A/F/S i 914 UL/F u svrhu njihovog daljnjeg korištenja nakon isteka kalendarskog resursa.

Izdavanjem nove Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti ASO-2019-003 Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo definira prihvatljive postupke pregleda dvotaktnih zrakoplovnih klipnih motora proizvođača BRP-Rotax GmbH & Co. KG, tip 447, 503 i 582 u svrhu njihovog daljnjeg korištenja nakon isteka kalendarskog resursa.

Objavom ove Naredbe 30ak operatora koji koriste zrakoplove na koje su instalirani predmetni motori moći će nastaviti koristiti motore i nakon isteka preporučenog kalendarskog resursa nakon što obave definirani pregled.

HACZ će imati uvid u svaki obavljeni pregled, moći će pratiti trendove eventualne degradacije stanja motora, te sukladno tome intervenirati izmjenom pregleda definiranog Naredbom.

Objava: CCAA, 19.11.2019.

Radionica za organizacije i osobe uključene u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti Annex I zrakoplova

Dana 14.12. 2019. HACZ, Odjel plovidbenosti, organizirati će radionicu za organizacije i osobe uključene u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti Annex II (nadalje Annex I) zrakoplova.

Radionica je tematski fokusirana na operatore, organizacije i osoblje uključeno u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti zrakoplova sukladno Pravilniku o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 216/2008.

Radionica će biti organizirana u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284 (objekt D, 3. kat) sa početkom u 9:00 sati.

Teme koje će se obrađivati ovom prilikom su prilagođene problematici održavanja navedenih zrakoplova od strane odobrenih organizacija za održavanje Annex I zrakoplova, licenciranog/ovlaštenog osoblja te pilota-vlasnika kao i problematici vođenja kontinuirane plovidbenosti zrakoplova.

Svrha predmetne radionice je upoznavanje sa izmjenama i dopunama relevantnih propisa za održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti navedene grupacije zrakoplova te upoznavanje sa odredbama novog Pravilnika o projektiranju, prihvaćanju, gradnji i održavanju zrakoplova na koje se ne primjenjuje uredba (EZ) br. 2018/1139. Također potaknuti problematikom koja se učestalo ponavlja na terenu Agencija je pripremila za objavu dvije Naredbe o zrakoplovnoj sigurnosti (ASO-2018-001 Rev.1 i ASO-2019-003), kojima se regulira korištenje zrakoplovnih klipnih motora tipa Rotax (2-taktnih i 4-taktnih) nakon isteka preporučenih resursa, o čemu će također biti riječi na predmetnoj radionici.

Osim navedenog biti će prilika za izmjenu aktualnih informacija npr. mogućnost provođenja pregleda zrakoplova od strane HACZ bez naplate putnih troškova, pitanja i prijedlozi i dr. a sve u cilju podizanja ukupnog standarda održavanja i vođenja kontinuirane plovidbenosti Annex I zrakoplova te podizanja razine sigurnosti letenja.

Sve teme biti će po potrebi i dodatno pojašnjene primjerima te se očekuje interaktivni pristup učesnika radionice uz priliku za diskusiju.

Također vas pozivamo da nam dostavite i vaše prijedloge tema, za koje smatrate da bi ih bilo korisno obraditi na ovoj ili slijedećim radionicama.

Ukoliko pripadate osoblju gore navedenih organizacija ili samostalno obavljate održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti navedene grupacije zrakoplova, pozivamo vas da sudjelujete na navedenoj radionici.

Svoje sudjelovanje na radionici možete prijaviti putem telefona na dolje navedene brojeve ili elektronskom poštom na dolje navedene adrese do 12.12.2019.

Kontakti: Tel. 01 2369 312 ; 01 2369 379

e-mail: zeljko.blagec@ccaa.hr ; milan.gulan@ccaa.hr

PRILOG: Program radionice

Objava: CCAA, 07.11.2019.

Nacrt Pravilnika o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova

rvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je 9.12.2019. do 16.00 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu damir.maradin@ccaa.hr s naslovom (subject): „Pravilnik o visini naknade za izvršeni pregled i provjeru plovidbenosti zrakoplova“. U obzir će se uzeti samo oni komentari koji budu dostavljeni na priloženom obrascu u gore navedenom roku.

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis

Objava: CCAA, 07.11.2019.

Nacrt Pravilnika o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja (u daljnjem tekstu: Pravilnik).

Rok za davanje komentara na predmetni nacrt Pravilnika je 9.12.2019. do 16.00 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu jurica.filipcic@ccaa.hr s naslovom (subject): „Pravilnik o visini naknade za utvrđivanje stručne sposobnosti zrakoplovnog osoblja te utvrđivanje udovoljavanju uvjeta za izdavanje, produžavanje, obnavljanje i priznavanje dozvole, ovlaštenja i posebnih ovlasti zrakoplovnog osoblja“.

U obzir će se uzeti samo oni komentari koji budu dostavljeni na priloženom obrascu u gore navedenom roku.

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis

Objava: CCAA, 06.11.2019.

AME obuka za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo (HACZ) dana 14.12.2019. (subota) u vremenu od 09:00 do 17:00 sati održat će se AME obuka za obnavljanje znanja iz zrakoplovne medicine.

Pozivamo na sudjelovanje zrakoplovno-medicinske ispitivače (AME), doktore medicine, psihologe i druge zainteresirane čije su aktivnosti vezane uz civilno zrakoplovstvo i/ili zrakoplovnu medicinu.

Polaznicima će se izdati Uvjerenja, a predmetna obuka obnavljanja znanja prijavljuje se Hrvatskoj liječničkoj komori i Hrvatskoj psihološkoj komori (za trajno usavršavanje liječnika i psihologa).

Između ostalog, obradit će se AME kompetencije, AME sposobnost donošenja odluka u procjeni zrakoplovno-zdravstvenih kritičnih stanja, Principi preventivne medicine - zrakoplovno-medicinski savjet - mentalna kondicija i trening i kardiovaskularni rizici, Proširena kardiovaskularna obrada, Testiranje na psihoaktivne supstance, Neobični ili granični slučajevi – prikaz slučaja - AMS viđenje/AME viđenje, Osvrt na ICASM 2019 – Debrecen (Mađarska) i drugi događaji u 2019., Novosti, aktivnosti, projekti i najave za 2020.

PRIJAVNICU (ovdje) molimo dostavite najkasnije do 29.11.2019. na e-mail: aeromedical@ccaa.hr ili putem fax-a na broj: 00385 1 2369 301 ili putem pošte na adresu Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284/5.kat, 10000 Zagreb.

Organizacijski detalji poslat će se svim prijavljenima u prvom tjednu prosinca 2019.

Objava: CCAA, 06.11.2019.

HACZ radionica "Padobranski skokovi u kontroliranom zračnom prostoru"

Dana 07. prosinca 2019. godine u vremenu od 10.00 - 14.00 sati, u organizaciji HACZ i u suradnji s HKZP-om, održat će se edukativna radionica za padobrance. Središnja tema radionice su"Padobranski skokovi u kontroliranom zračnom prostoru", a u sklopu toga obradit će se sljedeće cjeline:

  1. Postupci povezani sa rezervacijom zračnog prostora za padobranske skokove
  2. Postupci povezani sa letovima zrakoplova za padobranske skokove
  3. Aplikacija AMC Portal i rezervacije prostora
  4. Razno
Radionica će se održati u prostorijama Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo, Ulica grada Vukovara 284, 10000 Zagreb, (Objekt D, III kat) s početkom u 10.00 sati.

Molimo Vas da svoje sudjelovanje na radionici potvrdite na e-mail adresu: mladen.budimir@ccaa.hr najkasnije do petka,29. studenoga 2019.

Objava: CCAA, 27.10.2019.

Održana međunarodna edukativna radionica "Zrakoplovne priredbe"

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo i Aerokluba Osijek na aerodromu Čepin dana 26.listopada 2019. održana je međunarodna edukativna radionica "Zrakoplovne priredbe" na kojoj je nazočilo 50-ak sudionika, ponajviše pilota sportsko rekreativnih zrakoplova iz Hrvatske i susjednih zemalja.

U prvom dijelu radionice sudionike se upoznalo s primjenjivim propisima koji reguliraju ovu problematiku i to od same organizacije priredbi, izvršne pripreme, provedbe i odlaska sudionika s priredbe. Cilj je bio sudionicima radionice, uz brojne primjere iz prakse organiziranja zrakoplovnih priredbi (kako dobre i one manje dobre ), podići razinu svijesti o potrebi poštivanja barem minimuma propisanih standarda sigurnosti, stalnih provjera i međusobne komunikacije svih sudionika uključenih u zrakoplovnu priredbu. To je potrebno kako bi se rizik za bilo kakav eventualni incident sveo na najmanju moguću mjeru.

U drugom dijelu radionice Agencija je podsjetila pilote sportsko rekreativnih zrakoplova kako je priprema leta od iznimne važnosti za sigurnost zračnog prometa. Osobita pozornost se posvetila potrebi kvalitetne pripreme vezane uz meteorološke uvjete tijekom leta, zatim korištenje navigacijskih uređaja i karata, provjeru goriva, odabir alternativnih aerodroma, posjedovanje potrebne dokumentacije na letu i tome sl.

Objava: CCAA, 23.10.2019.

NAJAVA: HACZ radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu

Cilj radionice jest upoznavanje sudionika sa primjenjivim regulatornim okvirom sa posebnim naglaskom na reviziju Uredbe 261/2004.

U organizaciji Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo dana 29.11.2019. u vremenu od 10:00 do 16:00 sati održat će se radionica na temu zaštite prava putnika u zračnom prijevozu.

Radionicom će se zainteresirane sudionike upoznati s primjenjivim regulatornim okvirom, bit će analizirani najčešći problemi u praksi, te će polaznici rješavanjem konkretnih primjera izravno primijeniti usvojeno znanje. Poseban naglasak na ovoj radionici bit će ponovno aktualizirana revizija Uredbe 261/2004, gdje ćemo kroz diskusiju analizirati zadnji prijedlog teksta revizije zajedno s mišljenjima Europske komisije, nadležnih tijela, ECC-a, IATA-e i drugih subjekata uključenih u primjenu iste.

PRIJAVU treba poslati putem e-maila passenger.rights@ccaa.hr najkasnije do 22.11.2019.

Ukoliko imate PITANJA koja biste posebno htjeli raspraviti na navedenoj radionici, molimo vas da to navedete u prijavi.

Raspored radionice možete pronaći OVDJE.

Objava: CCAA, 23.10.2019.

Obavijest kandidatima na natječajima za radna mjesta u HACZ

Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto zamjenika direktora HACZ

Obavještavamo kandidata koji se prijavio na natječaj za radno mjesto zamjenika direktora Hrvatske agencije za civilno zrakoplovstvo kako će se razgovor (intervju) održati 31. listopada 2019. godine (četvrtak) u 9:00 sati.

Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto pomoćnika direktora za pravne i zajedničke poslove

Obavještavamo kandidata koji se prijavio na natječaj za radno mjesto pomoćnika direktora za pravne i zajedničke poslove kako će se razgovor (intervju) održati 31. listopada 2019. godine (četvrtak) u 10:00 sati.

Obavijest kandidatima na natječaju za radno mjesto pomoćnika direktora za aerodrome, usluge u zračnoj plovidbi i upravljanje zračnim prometom

Obavještavamo kandidate koji su se prijavili na natječaj za radno mjesto pomoćnika direktora za aerodrome, usluge u zračnoj plovidbi i upravljanje zračnim prometom kako će se razgovor (intervju) održati 31. listopada 2019. godine (četvrtak), prema sljedećem rasporedu:

  1. kandidat u 11:00 sati
  2. kandidat u 12:00 sati

Objava: CCAA, 22.10.2019.

Objavljen Pravilnik o aerodromima i Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka

Obavještavamo sve zainteresirane kako su u Narodnim novinama objavljeni sljedeći pravilnici:

1. Pravilnik o aerodromima (NN 100/2019)

Cilj izrade novog Pravilnika jest prilagodba primjenjivih zahtjeva aerodromima na koje se ne primjenjuje Uredba Komisije (EU) 139/2014. Pravilnikom su, kao i do sada, propisani minimalni tehnički i drugi standardi kod projektiranja, izgradnje, održavanja, rekonstrukcije i održavanja aerodroma, uvjeti aerodromske operativne službe, te oprema i instalacije.

Smanjeni su zahtjevi za aerodrome bez kolničke konstrukcije, kao i za sve aerodrome kodnog broja 1 i 2, te su brisane pojedine odredbe koje su odraz ICAO preporuka. Postojeći zahtjevi usklađeni su sa najnovijim izmjenama ICAO Dodatka 14 i sa ICAO Državnim pismom AN 4/1.57-17/44.

Pojedine odredbe Pravilnika o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu ubačene su u predmetni Pravilnik u Dio deveti („Održavanje aerodroma“) stoga se novim Pravilnikom stavljaju izvan snage ne samo trenutno važeći Pravilnik o aerodromima (NN broj 58/14) već i Pravilnik o održavanju i pregledanju aerodroma te mjerama potrebnim za njegovu sigurnu uporabu (NN broj 65/05).

2. Pravilnik o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka (NN 100/2019)

Glavi razlog izrade Pravilnika je detaljno definiranje uvjeta za sve prepreke u Republici Hrvatskoj, osim onih unutar granica aerodroma sa svjedodžbom izdanom sukladno EU propisima. Uvjeti za prepreke su do sada bili propisani Dijelom šest Pravilnika o aerodromima (NN 58/14), no prepoznata je potreba da se navedena tematika uredi posebnim propisom, posebno zbog detaljnije razrade, a i zbog adresata koji nisu dionici civilnog zračnog prometa.

Predmetnim Pravilnikom preciznije su definirani uvjeti (visina i lokacija) u smislu objekata za koje je temeljem posebnih propisa potrebno od Agencije tražiti posebne uvjete radnje/postavljanja te uvjeti za označavanje/osvjetljavanje ili uklanjanje prepreka.

Uvjeti za označavanje i osvjetljavanje su, u skladu sa primijenjenom praksom drugih država članica EU i dosadašnjom vlastitom praksom, dijelom ublaženi u odnosu na dosadašnje odredbe Pravilnika o aerodromima, a sve u cilju smanjenja troškova adresata propisa, dok je, u cilju povećanja sigurnosti primjenjivost pojedinih zahtjeva istovremeno proširena (npr. na ograničenje dimenzija raslinja, označavanje/osvjetljavanje kranova itd.).

Pravilnici stupaju na snagu isti dan 29.10.2019. godine, kako je i predloženo, iz razloga što je iz postojećeg Pravilnika o aerodromima izbrisan Dio šesti („Označavanje prepreka“) koji je sada postao dio Pravilnika o gradnji i postavljanju zrakoplovnih prepreka.

Objava: CCAA, 21.10.2019.

Nacrt Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima

Hrvatska agencija za civilno zrakoplovstvo izradila je i na svojim internet stranicama objavila nacrt Pravilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima.

Novim Pravilnikom izvršit će se usklađivanje sa novom regulativom (nova Osnovna Uredba (EU) br. 2018/1139 i nova Uredba vezana za kontinuiranu plovidbenost (EU) br. 1321/2014), na način da će se na svim mjestima u važećem Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati operatori zrakoplova, osoblje i organizacije uključeni u održavanje i vođenje kontinuirane plovidbenosti EASA zrakoplova tijekom korištenja u državnim aktivnostima (NN 137/2013) pozivanje na stare uredbe zamijeniti pozivanjem na nove uredbe.

Rok za davanje komentara na predmetni Pravilnik je 5.11.2019. do 16 sati, a isti se mogu uputiti na e-mail adresu damir.maradin@ccaa.hr sa naslovom (subject) „Pravilnik o EASA zrakoplovima u državnim aktivnostima“.

DOKUMENTACIJA

Nacrt Pravilnika

Obavijest zainteresiranim subjektima

Obrazac za davanje primjedbi na propis